VirusTotal ตรวจไวรัสแบบออนไลน์

VirusTotal ตรวจไวรัสแบบ online

แนะนำเว็บไซต์เพื่อสแกนไวรัสแบบออนไลน์ซึ่งตอนนี้ Google เป็นเจ้าของ ถ้าหากไม่แน่ใจว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมามีสิ่งแปลกปลอมติดมาด้วยหรือไม่ แนะนำให้สแกนไฟล์ผ่านเว็บนี้จะรู้เลยว่าไฟล์ที่โหลดมาปลอดภัยหรือไม่ โดยเฉพาะโปรแกรมฟรีทั้งหลายชอบใจดีฝั่งสิ่งแปลกปลอมมาด้วย (more…)

Read More

Translate »