VirusTotal ตรวจไวรัสแบบออนไลน์

VirusTotal ตรวจไวรัสแบบ online

แนะนำเว็บไซต์เพื่อสแกนไวรัสแบบออนไลน์ซึ่งตอนนี้ Google เป็นเจ้าของ ถ้าหากไม่แน่ใจว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมามีสิ่งแปลกปลอมติดมาด้วยหรือไม่ แนะนำให้สแกนไฟล์ผ่านเว็บนี้จะรู้เลยว่าไฟล์ที่โหลดมาปลอดภัยหรือไม่ โดยเฉพาะโปรแกรมฟรีทั้งหลายชอบใจดีฝั่งสิ่งแปลกปลอมมาด้วย (more…)

Read More

Prayer Room CentralPlaza Grand Rama 9

Prayer Room CentralPlaza Grand Rama IX

ห้องละหมาดที่เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  จะอยู่ชั้น 7 ใกล้ ๆ ห้องน้ำ ตรงข้ามห้องให้นมบุตร(ถ้าจำไม่ผิดนะครับ) มีห้องอาบน้ำละหมาดในตัวพร้อมสะดวกเลยครับ ต้องขอขอบคุณทาง Central ที่ให้ความสำคัญและมอบพื้นที่ส่วนนี้ให้มุสลิมได้มีสถานที่ประกอบศาสนกิจ (more…)

Read More

Translate »