Big C Food Fair 2019

Big C Food Fair 2019 บิ๊กซีฟู้ดแฟร์ ชอป ชิม ชิล  

บิ๊กซีฟู้ดแฟร์ ชอป ชิม ชิล ที่บิ๊กซีสตูล พบกับเทศการสินค้าการเกษตรและสินค้าชุมชนระหว่างวันที่ 12-25 ก.ย. 2562 เดินชิม ช้อป อาหารที่หลากหลายเมนูและเทศการขนมพื้นเมืองขนมพื้นบ้านเมืองสตูล ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ย. 2562 (more…)

Read More

Translate »