Seaweed ตามหาสาหร่าย

สาหร่ายในคลองป่าชายเลน

ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคลองดาหวา สตูล ผมก็ตาม ๆ คนอื่นไปไม่ได้รู้สถานที่ที่แน่ชัด โดยสาหร่ายจะมีในช่วงหน้าร้อนเท่านั้น (ถ้าไม่ผิดนะ) เพราะหน้าฝนมันมีน้ำจืดมากเกินไป เอาง่ายๆ แค่เรานำมันมาล้างน้ำจืดไม่กี่ ชม. มันก็ตายไปหมดแล้วอย่าไปคิดที่จะเอาน้ำร้อนมาลวกมันจะละลายไปหมด  (more…)

Read More

Translate »