Presets Lightroom

การนำ Presets Lightroom มาใช้

โดยการคลิกแค่ครั้งเดียวก็สามารถปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ในคลิกเดียวแค่จิ้ม ๆ ตาม Presets ที่ได้มีการปรับแต่งไว้แล้ว ที่เหลือก็แค่ปรับนิด ๆ หน่อย ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละรูป ซึ่ง Presets Lightroom มีให้ดาวน์โหลดมาใช้งานฟรี ๆ มากมาย
(more…)

Read More

Translate »