Ramadan Kareem

Ramadan Kareem

วันนี้ครบรอบ 1 ปีที่ รอมาฎอนมาถึงอีกครั้งแล้ว ต้องชูกุรต่ออัลลอฮ์ให้มาก ๆ ที่เรายังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งเดือนรอมาฎอนอีกครั้ง ฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะขยันกันประกอบอามาลอีบาดะฮ์กันนะครับ

(more…)

Read More

Translate »